Categories

ดูหนัง อุกาฟ้าเหลือง (1980)

เรื่องย่อ: อุกาฟ้าเหลือง (1980) อุกาฟ้าเหลือง (2523) เรื่องราวของ เฒ่าหลัก ชาวประมงผู้เชี่ยวชาญในทุกซอกทุกมุมของทะเล และใช้วิธีวางรอกดักปลาที่ตกทอดกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่วิถีแบบดั้งเดิมของเฒ่าหลักกำลังจะถูกคุกคามโดยการใช้อวนลากและการระเบิดปลา ซึ่งทำความเสียหายให้แก่ท้องทะเลอย่างใหญ่หลวง ซ้ำยังมีผู้หนุนหลังคือ กำนันเลีเยง ผู้มีอิทธิพลแก่ผู้คนในหมู่บ้าน

อุกาฟ้าเหลือง (1980) https://mo9x.com/?v=69pq6g

Views:
124
Article Tags:
Article Categories:
ชีวิต

Comments are closed.