Categories

ดูหนัง ดรีมทีม Dream Team (2008)

เรื่องย่อ: ดรีมทีม Dream Team (2008) โค้ชทีมฟุตบอล เบิร์ด (เกียรติ กิจเจริญ) ถูกครูหนูเล็ก (สกลรัตน์ วรอุไร) มาช่วยโค้ชนักเรียนชั้นอนุบาลสิบคนสำหรับการแข่งขันชักเย่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลแห่งชาติครั้งที่ 18 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้กฎระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอนุญาตให้มีผู้เล่นเพียง 9 คนในแต่ละทีมชักเย่อ ดังนั้น “ดรีมทีม” เด็ก 10 คนจึงต้องนั่งหนึ่งสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน โค้ชเบิร์ดถูกบังคับให้ต้องรับมือกับผู้ปกครองที่คอยขัดขวางซึ่งต้องการให้แน่ใจว่าลูกของพวกเขาอยู่ในทีมของโรงเรียน

ดรีมทีม Dream Team (2008) https://mo9x.com/?v=n1gsic

Views:
167
Article Tags:
Article Categories:
ครอบครัว

Comments are closed.