Categories

ดูหนัง The Prince and the Showgirl สัปดาห์ของฉันกับมาริลีน (1957)

เรื่องย่อ: The Prince and the Showgirl สัปดาห์ของฉันกับมาริลีน (1957) นักแสดงสาวชาวอเมริกันต้องพัวพันกับการวางอุบายทางการเมืองเมื่อเจ้าชายผู้สำเร็จราชการจากต่างประเทศพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ

The Prince and the Showgirl สัปดาห์ของฉันกับมาริลีน (1957) https://mo9x.com/?v=onmdd4

Views:
154
Article Tags:
Article Categories:
ตลก

Comments are closed.